Novinky

Spolupracujeme s předním českým gastroenterologem a nutricionistou Doc. MUDr. Pavlem Kohoutem, Ph.D.

Vedoucí jednotky intenzivní metabolické péče II. Interní kliniky, Centra výživy a Nutričního týmu Thomayerovy nemocnice.

Člen výboru Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP, správní rady Společnosti pro výživu. 

Člen pracovní skupiny pro idiopatické střevní záněty při výboru České gastroenterologické společnosti ČLS JEP a také členem ESPEN (Evropská společnost pro parenterální a enterální výživu) a DGEM (Deutsche Gesellschaft für Ernährung und Metabolismus). 

Vysokoškolský pedagog


Dr. Louise Ignarro - nositel Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství za rok 1998. Obdržel ji společně s Robertem F. Furchgottem a Feridem Muradem za vyjasnění role oxidu dusnatého jako látky ovlivňující nervový systém hladkého svalstva. Tento výzkum vedl až ke vzniku léku na impotenci sildenafilu, známého pod obchodním názvem Viagra. Jeho akademická dráha je spojena s Tulaneovou univerzitou a Kalifornskou univerzitou v Los Angeles.